Forfatterarkiv: Eivind Karikoski

Derfor har lastebilsjåfører aldri vært bedre

Derfor har lastebilsjåfører aldri vært bedre

Mediebildet flommer tidvis over av fastkjørte, gamle vogntog med dårlig utstyr og motvillige sjåfører. Men er dette egentlig virkeligheten? Her er fem ting du bør vite om menneskene bak rattet på de største kjøretøyene i trafikken. Norges Lastebileier-Forbund har på sin hjemmeside lastebil.no en interessant artikkel om detteLes mer...

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Nasjonal transportplan 2018–2029 ble lagt frem 5. april 2017.Les mer...

Ny løyvegarantisum i 2017

Ny løyvegarantisum i 2017

I perioden fra 1. januar til 31. desember 2017 er garantisummen etter avrunding satt til kr 81 000 for det første løyvet, og kr 45 000 for de påfølgende løyver i hver løyvekategori.Les mer...

Transport og miljø

Vi i TAB ønsker et grønt samarbeid. Vi jobber mot å forbedre vår påvirkning av miljøet - og er sertifisert som en Miljøfyrtårnsbedrift.Les mer...

Transportguide 2017

Transportguide 2017

I vår Transportguide finner du opplysninger om våre beregningsgrunnlag, klargjøring av gods for transport, faktureringsrutiner mv.Les mer...

Våre drivstofftyper

På grunn av vårt fokus mot yrkesbilbrukerne har vi en pumpepark med god plass og hurtigleverende pumper klare for ditt besøk. Stasjonen er selvsagt også tilrettelagt for privatkunder som vil finne kunnskapsrik betjening og god gammel bensinstasjonsatmosfære!Les mer...

Hvilken oljetype er du?

Hvilken oljetype er du?

Antallet oljetyper til person- og lastebiler har eksplodert de siste årene. Vi gir deg verktøyet som forteller deg hva som er riktig for ditt kjøretøy.Les mer...

Transportforsikring

Transportforsikring

Det er viktig at du som vareeier er klar over hva TAB sine forsikringer dekker. På generelt grunnlag anbefaler vi at det alltid tegnes forsikring for godset under transport.Les mer...

HMS systemet til TAB

TAB har alltid hatt fokus på et godt arbeide i forhold til helse- miljø og sikkerhet. I 2001 startet en omfattende redigering av HMS systemet og endte den gang opp med at vi sertifiserte oss i et nytt system 17. desember 2002.Les mer...