HMS systemet til TAB

TAB har alltid hatt fokus på et godt arbeide i forhold til helse- miljø og sikkerhet. I 2001 startet en omfattende redigering av HMS systemet og endte den gang opp med at vi sertifiserte oss i et nytt system 17. desember 2002.

HMS systemet til TAB er bygd opp i samarbeid med Norges Lastebileier Forbund NLF – og deres bransjestandard ”KVALITET OG MILJØ PÅ VEI”.

Det hele begynte med at TAB gikk inn i et pilotprosjekt for transportsentraler på HMS siden. Sentralt i prosjektet sto utviklingen av en håndbok som hele tiden skulle være å finne i bilen til den enkelte sjåfør hos medlemsbedriftene. TAB var den første Transportsentralen som ble sertifisert i systemet og får godkjenning et år om gangen etter årlig revisjon.

Noen av de viktigste rammebetingelsene for veitransportsektoren i årene fremover blir forholdet til sin egen miljøpåvirkning.  Utvikling av mer miljøvennlig transport som også kan løse markedets krav til kvalitet vil være en betydelig utfordring.  Selv om miljøpolitikken og de tilhørende virkemidlene utformes av myndighetene må også næringslivet selv til å ta sin del av ansvaret for hvilken samfunnsutvikling vi skal ha fremover.  Dette er spesielt viktig hvis næringslivet selv ønsker å bidra til en kostnadseffektiv tilnærming, der det å drive lønnsomt prioriteres parallelt med mer miljøvennlig drift.

TABs håndbøker er utarbeidet med tanke på å gi oss en mer kvalitetsbevisst og miljøvennlig transportvirksomhet. Håndbøkene er basert på et rammeverk satt av krav fra oppdragsgivere, kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2000 og miljøstandarden NS-EN ISO-14001.  Dette er relevant fordi arbeide etter disse retningslinjene i tillegg til høy kvalitet- og miljømåloppnåelse også tar hensyn til bedriftens økonomiske og praktiske aspekter i den daglige drift.  Dette er en forutsetning for at gjennomføringen skal være mulig. Sjåførhåndboken er den viktigste delen mot våre bileiere og sjåfører.

Systemet består av SYSTEMHÅNDBOK og SJÅFØRHÅNDBOK.

Økt innsats for mer miljøeffektive transportløsninger er ikke viktig bare fordi det er en del av næringens ansvar.  Like viktig er at miljøegenskaper både innenfor produkter og tjenester er i ferd med å bli et viktig konkurranseparameter.  Dette må forventes å øke i årene fremover.  I stadig større grad ser man at kvalitets- og miljøsikring legges til grunn i konkurransen om transportoppdrag.

Ved å etablere miljø som kvalitetsaspekt på linje med leveringsdyktighet vil TAB som transportbedrift kunne tilpasse seg den kommende utvikling på en effektiv og lønnsom måte.  Ved etableringen av og gjennomføring av rutinene har TAB gjort en stor del av det grunnleggende arbeidet for en sertifisering etter NS-EN ISO 9001:2000 og NS-EN ISO 14001.