Fra 1. juni 2019 er det store endringer i bomringen i og rundt Oslo

1.juni innføres det flere bomstasjoner og endret takstsystem for bilister og yrkessjåfører i Oslo og Akershus. Med det nye systemet blir det lavere pris per passering enn i dag, men det blir flere passeringer per tur.

Her finner du informasjon om priser og annet