Kvalitet og miljø

HMS systemet til TAB

TAB har alltid hatt fokus på et godt arbeide i forhold til helse- miljø og sikkerhet. I 2001 startet en omfattende redigering av HMS systemet og endte den gang opp med at vi sertifiserte oss i et nytt system 17. desember 2002.Les mer...

TAB et miljøfyrtårn

TAB et miljøfyrtårn

Vi i TAB ønsker et grønt samarbeid. Vi jobber mot å forbedre vår påvirkning av miljøet - og er sertifisert Miljøfyrtårnsbedrift.Les mer...