Vilkår og bestemmelser

Transportguide 2017

Transportguide 2017

I vår Transportguide finner du opplysninger om våre beregningsgrunnlag, klargjøring av gods for transport, faktureringsrutiner mv.Les mer...

Transportforsikring

Transportforsikring

Det er viktig at du som vareeier er klar over hva TAB sine forsikringer dekker. På generelt grunnlag anbefaler vi at det alltid tegnes forsikring for godset under transport.Les mer...