Kranbiler

TAB disponerer 38 kranbiler med ulike kranstørrelser og nyttelast. Vi kjører byggevarer, brakker, stein og heller, båter, paller og mye annet som trenger et løft ved opplasting eller lossing.

Kranstørrelsene varierer fra 6 – 80 TM.
Nyttelast fra 3 – 15 tonn + tilhenger.

Tilleggsutstyr, som vinsj, jibb, grabb, vendbar pallegaffel og utstyr til løft av stein tilbys på forespørsel.

Bilene er disponible til både faste og tilfeldige oppdrag.

Kjørekontoret koordinerer den daglige driften og vurderer riktig bil- og kranstørrelse i forhold til oppdraget som skal utføres.

Du kan kontakte kjørekontoret på telefon 67 17 55 00 eller e-post ordre@tab.no. Våre åpningstider er fra
kl. 06:30 til kl. 16:00. Trenger du hjelp etter kl. 16:00 blir telefonen satt over til vår vakttelefon.

For avtaler om faste oppdrag, ta kontakt på salg@tab.no for en god logistikkløsning til konkurransedyktige priser.