Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Nasjonal transportplan 2018–2029 ble lagt frem 5. april 2017.

Alt om nasjonal transportplan

Dokumentet kan du lese her