Sommeren er her

En ny sommer ligger foran oss. For de fleste av oss betyr det ferietid

Jeg har lyst til å takke våre kunder for det gode samarbeidet vi har. Og jeg vil gjerne takke våre bileiere og sjåfører for den gode jobben dere gjør hver dag for kundene våre. Dere viser virkelig at visjonen vår etterleves – ved å utføre transport- og logistikk oppdragene med en kvalitet  og servicegrad som overgår det kundene forventer av oss. Våre ansatte i administrasjonen fortjener også en stor takk, dere står på for våre kunder og bileiere – alltid med godt humør og en super serviceinnstilling.

I 2016 gjennomførte TAB en fusjon, slik at vi i dag også har eiendomsselskapet i TAB Transportsentralen Asker og Bærum AS. En fusjon innebærer forholdsvis store administrative endringer, som har tatt mye tid og ressurser. Parallelt har vi jobbet mye med våre strategiske mål, som ennå kanskje ikke merkes så godt i det daglige for kunder, bileiere eller ansatte, men som etterhvert vil bli tydeligere for alle. Rett over sommeren implementerer vi nye IKT løsninger, som vil gi oss en helt annen hverdag. Vi gjør endringer som er nødvendige og som jeg mener er bra for TAB og våre kunder.

Nå håper jeg du får noen lyse og varme dager fremover. Varmen gjør noe med oss, vi blir gladere – alt blir lettere om sommeren synes jeg.

Jeg ønsker deg og dine en riktig god sommer,

Hilsen Eivind