Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo 1. oktober 2017

Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo 1. oktober 2017

I bomringen i Oslo innføres det fra 1. oktober 2017 tids- og miljødifferensierte takster.

Her finner du relevant informasjon