Tippbiler – massetransport

TAB disponerer mange tippbiler til massetransport

Vi tilbyr våre tjenester til privatpersoner og bedrifter på hele Østlandsområdet
Vi har mange tippbiler i vår virksomhet, med og uten tilhengere. Svært store jobber løser vi sammen med våre samarbeidspartnere.

Vi har 3-og 4 akslede biler, med 3-og 4 akslede hengere, med lastekapasitet inntil 22 m3 – ca 30 tonn.

TAB tar hånd om overskuddsmasser til godkjente deponier, hvor mye av organiseringen går gjennom TAB Anlegg AS.

Våre ansatte og driftspersonell har bred erfaring fra anleggsvirksomhet og gode kunnskaper om anleggsmasser som våre kunder og oppdragsgivere etterspør.

For informasjon og tilbud, ta kontakt med Svein Sørensen, som er Salgs- og produktansvarlig Anlegg.
Sveins telefonnummer er 928 65 907 – e-post svein.sorensen@tab.no