Transport og håndtering av matavfall

Mange bedrifter som håndterer næringsmidler er i bestemte tilfeller pålagt av Mattilsynet å avhende avfall på forsvarlig måte.

TAB kan tilby henting av matavfall i beholdere for levering til godkjent mottaksanlegg. Ved henting byttes beholdere mot nye rengjorte.

TAB leier ut beholdere som er tilpasset formålet.

For informasjon og tilbud ta kontakt med vår Kvalitets- og HMS leder Terje Solheim på
mobil 928 65 908 eller e-post terje.solheim@tab.no