Transport og håndtering av matavfall

Mange bedrifter som håndterer næringsmidler er i bestemte tilfeller pålagt av Mattilsynet å avhende avfall på forsvarlig måte.

TAB kan tilby henting av matavfall i beholdere for levering til godkjent mottaksanlegg. Ved henting byttes beholdere mot nye rengjorte.

TAB leier ut beholdere som er tilpasset formålet.

Ta kontakt med Terje Solheim på 928 65 908 eller terje.solheim@tab.no