Transport og miljø

Vi i TAB ønsker et grønt samarbeid. Vi jobber mot å forbedre vår påvirkning av miljøet - og er sertifisert som en Miljøfyrtårnsbedrift.

TAB er miljøfyrtårnsbedrift. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå. For å dokumentere at vi jobber godt og effektivt med å forbedre våre rutiner til beste for miljøet – må vi årlig levere en miljørapport.

Vi er klar over at vår virksomhet påvirker miljøet det ytre miljøet. For å bidra til reduksjon av CO2 utslipp og en bedre folkehelse forsøker vi lokalt å vise miljøansvar ved redusert bruk av forurensende transportmidler / mer miljøvennlige kjøretøyer og samordning av transportbehov – til beste for miljøet, våre kunder og våre transportører.

Vi synes det er viktig at vi i alle gjøremål – store og små – har miljøet i tankene. Når vi planlegger innkjøp stiller vi relevante miljøkrav til produktet/tjenesten vi skal ha. Vi forsøker å redusere mengden avfall vi produserer – og skal ha en best mulig miljømessig håndtering av avfallet.